Metal-Max

Loading...

Cement zielony CEMEX

Kategoria: Tagi: , ,
Dostępność:
Motoszko

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R

Opis

Cement ZIELONY to doskonały cement do prac remontowo-budowlanych i drobnowymiarowej prefabrykacji.

Technologia produkcji cementu ZIELONY polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA normy PN-EN 197-1 WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) BADANIA WG NORMY
CEM II/A-V 42,5 R “ZIELONY”
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) 4547 PN-EN 196-6
Początek wiązania (min) ≥ 60 207 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) 264 PN-EN 196-3
Zmiana objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
– po 2 dniach
– po 28 dniach
≥ 20,0
≥ 42,5 ≤ 62,5
26,2
54,9
PN-EN 196-1
Zawartość SO(%)  ≤ 4,0 2,88 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%)  ≤ 0,1  0,077  PN-EN 196-21
Zawartość rozp. chromu Cr(VI) (ppm) ≤ 2,0  0,24 PN-EN 196-10

Specyfikacja

Producent

CEMEX

Dostępność

Motoszko

Shopping Cart