Metal-Max

Loading...

Cement niebieski CEMEX

Kategoria: Tagi: , ,
Dostępność:
Motoszko

Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Opis

Cement portlandzki popiołowy PN-B 19707 – CEM II/B-V 32,5 R-HSR : Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.

CECHA WYMAGANIA NORMY WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) BADANIA WG NORMY
CEM II/B-V 32,5 R – HSR
Rudniki Chełm
Początek wiązania (min) ≥ 75 165 226 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) 210 289 PN-EN 196-3
Powierzchnia właściwa (cm2/g) 4781 4792 PN-EN 196-6
Stałość objętości (mm) ≤ 10 0,9 1,4 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) PN-EN 196-1
– po 2 dniach ≥ 10,0 17,8 16,2
– po 28 dniach ≥ 32,5 i ≤ 52,5 42,9 42,2
Zawartość SO(%) ≤ 3,5 2,50 2,83 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%) ≤ 0,10 0,03 0,055 PN-EN 196-21
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V) (%) ≥ 25 28,2 29,3 PN-EN 196-2
Wartość ekspansji w roztworze
Na2SO4 po upływie 52 tygodni (%) *
≤ 0,5 0,1 0,1 Załącznik A
PN-B-19707

Specyfikacja

Producent

CEMEX

Dostępność

Motoszko

Shopping Cart