Metal-Max

Loading...

ATLAS ZAPRAWA MURARSKA

Dostępność:
Motoszko

tradycyjna zaprawa murarska

 • do elementów ceramicznych, betonowych i silikatowych
 • do grubych spoin 6-40 mm
 • wytrzymałość na ściskanie – min. 5,0 N/mm2
 • wysoka plastyczność

Opis

• ATLAS ZAPRAWA MURARSKA zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny – pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych.
• Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojnych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
• Łączy elementy w stabilny i trwały mur – stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki.
• Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru – cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.
• Rodzaj murowanych elementów – cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe

Dostępne opakowania – worki papierowe 25 kg.

Główne właściwości

 • ATLAS ZAPRAWA MURARSKA produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających
 • wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5
 • przygotowana fabrycznie – gwarantuje jednakowe właściwości robocze zaprawy i parametry techniczne spoin po związaniu
 • łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością
 • posiada wydłużony czas gotowości do pracy – ok. 4 godziny
 • do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych tempera-turach, tj. poniżej +5 °C – nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku; ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie – stosunek cement:wypełniacze w ATLAS ZAPRAWIE MURARSKIEJ wynosi 1:3. Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.

Główne parametry

 • grubość warstwy: 6 – 40 mm
 • wytrzymałość – min. 5,0 N/mm2

ZUŻYCIE

GRUBOŚĆ ŚCIANY (Z CEGŁY PEŁNEJ)
ZUŻYCIE SUCHEJ ZAPRAWY PRZY GRUBOŚCI SPOINY OK. 1 CM
Z WORKA 25 KG
1/2 c
ok. 40 kg/m²
ok. 0,63 m²
1 c
ok. 100 kg/ m²
ok. 0,25 m²

 

Specyfikacja

Dostępność

Motoszko

Producent

ATLAS

Shopping Cart