Metal-Max

Loading...

ATLAS ZAPRAWA MURARSKA M-10

Dostępność:
Motoszko

tradycyjna zaprawa murarska

 • do elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych
 • wysoka plastyczność
 • wytrzymałość na ściskanie ≥10,0 N/mm2
 • łączy elementy w stabilny trwały mur

Opis

● Zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny – pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych.
● Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – zbrojonych i niezbrojnych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
● Łączy elementy w stabilny i trwały mur – stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki.
● Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru – cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.
● Rodzaj murowanych elementów – cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe
● Dostępne opakowania – worki papierowe 25 kg.

Główne właściwości

 • ATLAS ZAPRAWA MURARSKA M-10 produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.
 • wytrzymałość na ściskanie ≥10,0 N/mm2
 • przygotowana fabrycznie – gwarantuje powtarzalność właściwości roboczych zaprawy i parametrów technicznych spoin po związaniu
 • łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością
 • posiada wydłużony czas gotowości do pracy – ok. 4 godziny
 • do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C – nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku; ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie – stosunek cement:wypełniacze w ATLAS ZAPRAWIE MURARSKIEJ M-10 ATLAS wynosi 1:3. Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.

Główne parametry

 • grubość warstwy: 6 – 40 mm
 • wytrzymałość na ściskanie ≥10,0 N/mm2

ZUŻYCIE

GRUBOŚĆ ŚCIANY (Z CEGŁY PEŁNEJ) ZUŻYCIE SUCHEJ ZAPRAWY PRZY GRUBOŚCI SPOINY OK. 1 CM Z WORKA 25 KG
1/2 c ok. 40 kg/m² ok. 0,63 m²
1 c ok. 100 kg/ m² ok. 0,25 m²

Specyfikacja

Dostępność

Motoszko

Producent

ATLAS

Shopping Cart