Metal-Max

Loading...

Zaprawa naprawcza ATLAS TEN-10

Dostępność:
Motoszko

szybkotwardniejąca zaprawa cementowa

 • do wykonywania silnie obciążonych posadzek
 • do napraw podłoży betonowych
 • wchodzenie po 3 godzinach
 • szybki przyrost wytrzymałości, ograniczony skurcz
 • silnie przylega do sufitów

Opis

● Przeznaczony jest do napraw elementów betonowych i żelbetowych – koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp.
● Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych – tynkach, podkładach podłogowych itp.
● Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie – znajduje zastosowanie na rampach i podjazdach przeładunkowych, w halach magazynowych i produkcyjnych.
● Pozwala wchodzić na naprawioną powierzchnię już po 3 godzinach – umożliwia szybkie przeprowadzenie prac w ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, na podjazdach, rampach itp.
● Umożliwia wyprofilowanie i odtworzenie pierwotnego kształtu oraz formy naprawianego elementu w naprawach niekonstrukcyjnych – np. krawędzi płyty balkonowej lub tarasu, krawężników, stopni i spoczników schodowych.
● Rodzaj naprawianych elementów – betonowe i żelbetowe, cementowe tynki oraz posadzki i podkłady podłogowe.
● Rodzaj warstwy wykończeniowej – może stanowić podkład pod płytki, parkiet, panele; może stanowić również warstwę ostateczną.
● Dostępne opakowania – worki papierowe 25 kg.

Główne właściwości

 • charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości początkowej – już po 24 h zaprawa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie min 20 N/mm2, a na zginanie min 3,5 N/mm2
 • przyklejanie płytek możliwe już po 24 godzinach
 • w trakcie nakładania doskonale przylega do powierzchni sufitów i spodów płyt balkonowych – dzięki międzycząsteczkowym siłom spoistości, działającym gdy jest w stanie półpłynnym
 • pozwala na kształtowanie spadku – dzięki odpowiednio dobranej, gęstej konsystencji roboczej pozwala uzyskać spadki na powierzchniach obciążonych wodą

Główne parametry

 • grubość warstwy: 5 – 30 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 20 kg suchej masy na 1m² i na każdy 1 cm grubości.

Specyfikacja

Dostępność

Motoszko

Producent

ATLAS

Shopping Cart