Metal-Max

Loading...

Spoiwo epoksydowe ATLAS EPO-S

Dostępność:
Motoszko

uniwersalne spoiwo epoksydowe

 • bezskurczowa wodoodporna zaprawa naprawcza
 • do naprawy rys i pęknięć w podkładach podłogowych
 • grunt w wersji z posypką kwarcową pod podkłady i masy samopoziomujące
 • do gruntowania z posypką kwarcową podłoży krytycznych pod płytki ceramiczne każdego formatu
 • spoiwo do wykonywania mas wyrównawczo-szpachlowych

Opis

Spoiwo ATLAS EPO-S w połączeniu z frakcjonowanym kruszywem kwarcowym umożliwia uzyskanie zapraw epoksydowych o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych – do wypełniania ubytków, rys i pęknięć w mocno obciążonych podkładach i posadzkach przemysłowych.
Klejenie i zamykanie rys w podkładach podłogowych.
Mocowanie elementów stalowych i z tworzyw sztucznych w podłożach betonowych i żelbetowych, w ścianach murowanych itp.
Gruntowanie z posypką i wzmacnianie podłoży mineralnych pod podkłady i masy samopoziomujące oraz pod okładziny ceramiczne.
Osadzanie przejść rurowych, skimmerów, elementów wyposażenia niecek basenowych.
Wykonywanie faset na stykach podłóg i ścian przed wykonaniem powłok izolacyjnych.Dostępne opakowania – komplet 1 kg:
– komponent A – metalowa puszka 0,69 kg
– komponent B – metalowa puszka 0,31 kg

Główne właściwości

  • ATLAS EPO-S jest wyrobem składającym się z dwóch komponentów – A i B, które należy zmieszać przed zastosowaniem. Komponent A to żywica epoksydowa, komponent B to utwardzacz.
  • Bezskurczowe wiązanie – umożliwia szczelne wypełnienie rys i pęknięć w podkładach podłogowych.
  • Wodoszczelność – może być stosowane na powierzchniach narażonych na kontakt z wodą i trwałe zawilgocenie.
  • Wysoka wytrzymałość i chemoodporność – umożliwia stosowanie na powierzchniach narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywny ruch kołowy. W połączeniu z piaskiem kwarcowym o granulacji 0,5-1,2 mm można uzyskać zaprawy o wytrzymałości sięgającej nawet 65 MPa.
  • Bardzo wysoka przyczepność do betonu, podkładów cementowych i anhydrytowych, lastryko, żywicznych epoksydowych i metali.

Główne parametry

 • Czas ułożenia następnej warstwy: po ok. 16 h (nie wcześniej niż po związaniu pierwszej warstwy)
 • Ruch pieszy: po ok. 16 h
 • Wytrzymałość na ściskanie: minimum 50 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie: minimum 15 MPa
 • Przyczepność do betonu: ok. 3 MPa
 • Obciążanie mechaniczne: po ok. 3 dniach

ZUŻYCIE

Zużycie jest zależne od rodzaju podłoża i funkcji jaką będzie spełniało spoiwo. W przypadku gruntowania powierzchni zużycie wynosi
0,3-0,5 kg/m².

Specyfikacja

Dostępność

Motoszko

Producent

ATLAS

Shopping Cart